Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu www.DesertEssence.cz:
Ing. Šárka Čadová
se sídlem: Holubí 1236/3, 16500, Praha 6
identifikační číslo: 02074184
daňové identifikační číslo: CZ8757083181

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu DesertEssence.cz, vymezují vzájemné obchodní vztahy, práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu “www.DesertEssence.cz”) a kupujícím (osobou fyzickou nebo právnickou, která v rámci internetového obchodu “www.DesertEssence.cz” učiní závaznou objednávku k odběru zboží).

Kupující učiněním závazné objednávky bez výhrad akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku vybraného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři, její následné odeslání elektronickou cestou a potvrzení objednávky prodávajícím rovněž elektronickou cestou na e-mail kupujícího, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři.
 2. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
 3. Kupní smlouva je uzavřena po té, co jsou splněny výše uvedené podmínky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání
 5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do dvou hodin poté co byla objednávka učiněna.
 6. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů s distribucí zboží. Prodávající může odstoupit od smlouvy a zrušit objednávku v případě, že výrobce již zboží nedodává nebo výrazným způsobem změnil cenu výrobku.

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V případě prodloužení stanovené dodací lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.
 2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:
  1. Prostřednictvím České pošty bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce. Pokud bude zboží skladem, nepřesáhne dodací lhůta 14 pracovních dnů. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách České pošty.
  2. Jiným způsobem, zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.
 3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.
 4. Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce a to včetně DPH. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírka, poplatek za doručení mesengerem apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující.
 5. Platbu předem zašle kupující převodním příkazem na účet prodávajícího s uvedením čísla objednávky.
 6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.
 7. V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.
 8. Poštovné a balné zdarma při nákupu nad 1000 Kč platí pouze při nákupu za e-shopové ceny a v rámci České republiky.
 9. Při odběru do komise platí poštovné a balné odběratel.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Kupující má právo do 14 dnů (rozhodující je datum poštovního razítka) odstoupit od smlouvy bez udání důvodu od převzetí zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, bez známky užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu.
 2. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zpět peníze za zboží (a to s výjimkou poštovného). Vrácení peněz provede prodávající nejpozději do 10 dnů zasláním na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo NEPŘIJMOUT zboží zaslané na dobírku!
 4. Reklamační podmínky upravuje náš reklamační řád

IV. ZÁRUKA

 1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.
 3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou etiketou, případně mechanicky poškozené kupujícím.
 4. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách “DesertEssence.cz”, po dohodě s osobou uvedenou v Kontaktech na stránkách “DesertEssence.cz”.
 5. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené nebo náhradní zboží (bude-li skladem) ke kupujícímu na vlastní náklady.
 6. V případě oprávněné a správně uplatněné reklamace se prodávající se zavazuje zboží vyměnit za stejný či podobný výrobek se stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
 7. Prodávající si v případě bezdůvodného vrácení zboží kupujícím, po uplynutí 14 denní lhůty, vymezuje právo nepřijmout zboží vrácené na dobírku.

V. SRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vyplněné osobní údaje při objednávání zboží budou spravovávány pro obchodní účely.

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění a to ode dne, kdy byla uskutečněna elektronická objednávka kupujícím.